Aktualne przetargi

Sprawd藕 aktualne przetargi

17.02.2023 r. INFORMACJA O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

Szanowni Pa艅stwo,

Balticon S.A. informuje, 偶e post臋powanie przetargowe na realizacj膮 inwestycji pn. “Budowa placu manewrowo-sk艂adowego dla pe艂nych kontener贸w oraz niezb臋dnej infrastruktury technicznej鈥 z dnia 16.12.2022 r. zosta艂o uniewa偶nione ze wzgl臋du na przekroczenie zak艂adanego bud偶etu Zamawiaj膮cego.

Dzi臋kujemy za zainteresowanie i z艂o偶one oferty.

16.12.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWC臉 ROB脫T BUDOWLANYCH

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku z realizacj膮 inwestycji pn. “Budowa placu manewrowo-sk艂adowego dla pe艂nych kontener贸w oraz niezb臋dnej infrastruktury technicznej鈥, BALTICON S.A. zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w post臋powaniu ofertowym na Wykonawc臋 Rob贸t Budowlanych.

Wszelkie pytania dotycz膮ce niniejszego zapytania prosz臋 kierowa膰 na wskazany ni偶ej adres mailowy.

Post臋powanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poni偶sze terminy:
鈥 Publikacja zapytania ofertowego 鈥 16.12.2022 r.
鈥 Odpowiedzi na pytania 鈥 sukcesywnie
鈥 Termin zadawania pyta艅 鈥 30.12.2022 r., godz.: 16:00
鈥 Terminy wizji lokalnych – 20.12.2022 r. oraz 22.12.2022 r.
鈥 Termin sk艂adania ofert 鈥 20.01.2023 r., godz.: 16:00

Ofert臋 nale偶y przes艂a膰:
鈥 w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
鈥 w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomoc膮 poczty elektronicznej na poni偶ej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl

Zapraszamy do sk艂adania ofert.

Za艂膮czniki:

1. Za艂膮cznik 1 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty
2. Za艂膮cznik 2 do Zapytania ofertowego – TPCR
3. Za艂膮cznik 3 do Zapytania ofertowego – O艣wiadczenia oferent贸w
4. Za艂膮cznik 4 do Zapytania ofertowego – 艢lepy kosztorys
5. Za艂膮cznik 5 do Zapytania ofertowego – Wz贸r umowy
6. Za艂膮cznik 6 do Zapytania ofertowego – Dokumentacja techniczna
7. Za艂膮cznik 5 do Umowy – Protok贸艂 Finansowy wraz z Protoko艂em Cz臋艣ciowego Odbioru Rob贸t
8. Zapytanie Ofertowe 16122022

14.09.2022 r. INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, BALTICON S.A. informuje o rozstrzygni臋ciu post臋powania na wy艂onienie 鈥濪ostawcy dw贸ch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A.”.

W dniu 14.09.2022 r. dokonano oceny z艂o偶onych ofert.

Ocenie podlega艂y oferty spe艂niaj膮ce wymagania postawione przez Zamawiaj膮cego w Zapytaniu Ofertowym. Oferenci wype艂nili za艂膮czniki zgodnie z wymaganiami Zamawiaj膮cego. W zwi膮zku z czym, Oferenci zostali poddani ocenie.

W wyniku przeprowadzonego, zgodnie z zasad膮 konkurencyjno艣ci post臋powania ofertowego, dokonano wyboru oferty z艂o偶onej przez:
CIMC Trailer Poland Sp. z o.o., ul. Handlowa 21, 81-061 Gdynia
Cena brutto dostawy w EUR: 79 950,00 鈧
Cena brutto dostawy w PLN: 375 868,94 z艂 – wed艂ug kursu EUR z dnia upublicznienia zapytania (4,7013 z艂)

W zwi膮zku z powy偶szym, dokumentacja Oferenta zosta艂a sprawdzona pod k膮tem formalnym i zosta艂 on wybrany na Dostawc臋 dw贸ch naczep terminalowych oraz zosta艂 zaproszony do podpisania umowy z Zamawiaj膮cym.

Informacja o wyniku rozstrzygni臋cia post臋powania zamieszczona zosta艂a w Bazie Konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121419

08.08.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAW臉 DW脫CH NACZEP TERMINALOWYCH DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A.

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, BALTICON S.A. zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w post臋powaniu ofertowym na Dostaw臋 dw贸ch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. w Gda艅sku.

Wszelkie pytania dotycz膮ce niniejszego zapytania prosz臋 kierowa膰 na wskazany ni偶ej adres mailowy.

Post臋powanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poni偶sze terminy:
鈥 Publikacja Zapytania Ofertowego 鈥 08.08.2022 r.
鈥 Odpowiedzi na pytania 鈥 sukcesywnie
鈥 Termin zadawania pyta艅 鈥 26.08.2022 r., godz.: 16:00
鈥 Termin sk艂adania ofert 鈥 09.09.2022 r., godz.: 16:00

Ofert臋 nale偶y przes艂a膰:
鈥 w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
鈥 w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty lub wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym) za pomoc膮 poczty elektronicznej na poni偶ej wskazane adresy e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl聽oraz聽biuro@balticon.pl
lub
鈥 w wersji elektronicznej poprzez Baz臋 Konkurencyjno艣ci w zak艂adce 鈥濷FERTY鈥

Zapraszamy do sk艂adania ofert.

Link do og艂oszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121419

12.07.2022 r. INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, BALTICON S.A. informuje o rozstrzygni臋ciu post臋powania na wy艂onienie “Dostawcy dw贸ch ci膮gnik贸w terminalowych oraz dw贸ch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze 艣wiadczeniem us艂ugi serwisu” w cz臋艣ci dotycz膮cej dostawy dw贸ch ci膮gnik贸w terminalowych.

Cz臋艣膰 dotycz膮ca dostawy dw贸ch naczep terminalowych zosta艂a uniewa偶niona i zostanie powt贸rzona w nowym post臋powaniu, ze wzgl臋du na wp艂yw oferty znacz膮co przekraczaj膮cej bud偶et Zamawiaj膮cego oraz konieczno艣膰 dokonania zmian w dokumentacji przetargu.

W dniu 11.07.2022 r. dokonano oceny z艂o偶onych ofert w cz臋艣ci dotycz膮cej dostawy dw贸ch ci膮gnik贸w terminalowych.

Jako jedyna wp艂yn臋艂a oferta firmy:

Cargotec Poland Sp. z O.O., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard

W zwi膮zku z powy偶szym, dokumentacja Oferenta zosta艂a sprawdzona pod k膮tem formalnym i zosta艂 on wybrany na Dostawc臋 dw贸ch ci膮gnik贸w terminalowych oraz zosta艂 zaproszony do podpisania umowy z Zamawiaj膮cym.

24.05.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAW臉 DW脫CH CI膭GNIK脫W TERMINALOWYCH ORAZ DW脫CH NACZEP TERMINALOWYCH DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE 艢WIADCZENIEM US艁UGI SERWISU

AKTUALIZACJA 15.06.2022 r. – BALTICON S.A. informuje, 偶e termin sk艂adania ofert zosta艂 wyd艂u偶ony do 30.06.2022 r. Opublikowano tak偶e odpowiedzi na pytania Oferent贸w.

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, BALTICON S.A. zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w post臋powaniu ofertowym na Dostaw臋 dw贸ch ci膮gnik贸w terminalowych oraz dw贸ch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. w Gda艅sku wraz ze 艣wiadczeniem us艂ugi serwisu.

Wszelkie pytania dotycz膮ce niniejszego zapytania prosz臋 kierowa膰 na wskazany ni偶ej adres mailowy.

Post臋powanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poni偶sze terminy:
鈥 Publikacja Zapytania Ofertowego 鈥 24.05.2022 r.
鈥 Odpowiedzi na pytania 鈥 sukcesywnie
鈥 Termin zadawania pyta艅 鈥 10.06.2022 r., godz.: 16:00
鈥 Termin sk艂adania ofert 鈥 30.06.2022 r., godz.: 10:00

Ofert臋 nale偶y przes艂a膰:
鈥 w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
鈥 w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty lub wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym) za pomoc膮 poczty elektronicznej na poni偶ej wskazane adresy e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl oraz biuro@balticon.pl
lub
鈥 w wersji elektronicznej poprzez Baz臋 Konkurencyjno艣ci w zak艂adce 鈥濷FERTY鈥

Zapraszamy do sk艂adania ofert.

Link do og艂oszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110083

 

Za艂膮czniki (aktualizacja 24.06.2022 r.):

24062022 Za艂膮cznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

24062022 Za艂膮cznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

24062022 Za艂膮cznik nr 5 do Umowy – Protok贸艂 zdawczo-odbiorczy urz膮dze艅

 

Za艂膮czniki (aktualizacja 15.06.2022 r.):

15062022 Zapytanie Ofertowe na dostaw臋 ci膮gnik贸w oraz naczep

15062022 Za艂膮cznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi

15062022 Za艂膮cznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

15062022 Za艂膮cznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

15062022 Za艂膮cznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wz贸r Umowy – Ci膮gniki

15062022 Za艂膮cznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wz贸r Umowy – Naczepy

15062022 Za艂膮cznik nr 5 do Umowy – Protok贸艂 zdawczo-odbiorczy urz膮dze艅

 

Za艂膮czniki:

Zapytanie Ofertowe na dostaw臋 ci膮gnik贸w oraz naczep

Za艂膮cznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Oferty

Za艂膮cznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

Za艂膮cznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wz贸r Umowy – Ci膮gniki

Za艂膮cznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wz贸r Umowy – Naczepy

Za艂膮cznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych

Za艂膮cznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych_za艂膮czniki

Za艂膮cznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi

Za艂膮cznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

Za艂膮cznik nr 5 do Umowy – Protok贸艂 zdawczo-odbiorczy urz膮dze艅

Za艂膮cznik nr 6 do Umowy – Dane kontaktowe

26.01.2022 r. 鈥 OG艁OSZENIE WYNIKU POST臉POWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAW臉 WOZ脫W PRZEDSI臉BIERNYCH DO PRZE艁ADUNKU KONTENER脫W (REACHSTACKER ORAZ EMPTY CONTAINER HANDLER) DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE 艢WIADCZENIEM US艁UGI SERWISU

Szanowni Pa艅stwo,

 

W zwi膮zku z zako艅czeniem post臋powania na wy艂onienie Dostawcy woz贸w przedsi臋biernych do prze艂adunku kontener贸w (Reachstacker oraz Empty Container Handler) w ramach inwestycji pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18, informujemy i偶 w dniu 26.01.2022 r. Zamawiaj膮cy dokona艂 oceny z艂o偶onych ofert.

 

Jako jedyna wp艂yn臋艂a oferta firmy:

Cargotec Poland Sp. z O.O., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard

W zwi膮zku z powy偶szym, dokumentacja Oferenta zosta艂a sprawdzona pod k膮tem formalnym i zosta艂 on wybrany na Dostawc臋 woz贸w przedsi臋biernych oraz zosta艂 zaproszony do podpisania umowy z Zamawiaj膮cym.

Informacja o wyniku rozstrzygni臋cia post臋powania zamieszczona zosta艂a w Bazie Konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83495

16.12.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA NA DOSTAW臉 WOZ脫W PRZEDSI臉BIERNYCH DO PRZE艁ADUNKU KONTENER脫W (REACHSTACKER ORAZ EMPTY CONTAINER HANDLER) DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE 艢WIADCZENIEM US艁UGI SERWISU

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, BALTICON S.A. zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w post臋powaniu ofertowym na Dostaw臋 woz贸w przedsi臋biernych do prze艂adunku kontener贸w (Reachstacker oraz Empty Container Handler) dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze 艣wiadczeniem us艂ugi serwisu, dla projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w UE.

Wszelkie pytania dotycz膮ce niniejszego zapytania prosz臋 kierowa膰 na wskazany ni偶ej adres mailowy.

Post臋powanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poni偶sze terminy:
鈥 Publikacja Zapytania Ofertowego 鈥 16.12.2021 r.
鈥 Odpowiedzi na pytania 鈥 sukcesywnie
鈥 Termin zadawania pyta艅 鈥 07.01.2021 r.
鈥 Termin sk艂adania ofert 鈥 18.01.2022 r., godz.: 08:00

Ofert臋 nale偶y przes艂a膰:
鈥 w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
鈥 w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty lub wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym) za pomoc膮 poczty elektronicznej na poni偶ej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl
lub
鈥 w wersji elektronicznej poprzez Baz臋 Konkurencyjno艣ci w zak艂adce 鈥濷FERTY鈥

Zapraszamy do sk艂adania ofert.

Link do og艂oszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83495

Za艂膮czniki:

Zapytanie Ofertowe na dostaw臋 RST i ECH

Za艂膮cznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 鈥 Formularz Oferty

Za艂膮cznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 鈥 Formularz Cenowy

Za艂膮cznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 鈥 Wz贸r Umowy

Za艂膮cznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 鈥 Umowa dalszego powierzenia danych

Za艂膮cznik nr 4 do Zapytania Ofertowego 鈥 Umowa dalszego powierzenia danych_za艂膮czniki

Za艂膮cznik nr 2 do Umowy 鈥 Pytania i odpowiedzi

Za艂膮cznik nr 3 do Umowy 鈥 Formularz Cenowy

Za艂膮cznik nr 5 do Umowy 鈥 Protok贸艂 zdawczo-odbiorczy urz膮dzenia

Za艂膮cznik nr 6 do Umowy 鈥 Dane kontaktowe

Aktualizacja 12.01.2022 r.

Aktualizacja 12012022 Zapytanie Ofertowe na dostaw臋 RST i ECH

Aktualizacja 12012022 Za艂膮cznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 鈥 Formularz Cenowy

Aktualizacja 12012022 Za艂膮cznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 鈥 Wz贸r Umowy

Aktualizacja 12012022 Za艂膮cznik nr 2 do Umowy 鈥 Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja 12012022 Za艂膮cznik nr 3 do Umowy 鈥 Formularz Cenowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAW臉 SYSTEMU BRAMOWNIC W DW脫CH LOKALIZACJACH GDA艃SK KU UJ艢CIU ORAZ GDA艃SK SUCHARSKIEGO.:鈥 ZMIANA TERMINU SK艁ADANIA OFERT 鈥 NOWY TERMIN 29.10.2021 WYBRANY WYKONAWCA Nuuxe Radioton Sp. z o.o.

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gda艅sk Sucharskiego

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gda艅sk Ku Uj艣ciu

Za艂膮cznik 2 鈥 O艣wiadczenia oferent贸w

Za艂膮cznik 3 鈥 Wz贸r umowy

Za艂膮cznik 1 鈥 Formularz oferty

Zapytanie-Ofertowe

Pytania i odpowiedzi nr1

Pytania i odpowiedzi nr2

ZAPYTANIE OFERTOWE NIEROZSTRZYGNI臉TE NA DOSTAW臉 SYSTEMU BRAMOWNIC W DW脫CH LOKALIZACJACH GDA艃SK KU UJ艢CIU ORAZ GDA艃SK SUCHARSKIEGO.:鈥 ZMIANA TERMINU SK艁ADANIA OFERT 鈥 NOWY TERMIN 13.09.2021

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gda艅sk Sucharskiego

Za艂膮cznik 2 鈥 O艣wiadczenia oferent贸w

Za艂膮cznik 3 鈥 Wz贸r umowy

Za艂膮cznik 1 鈥 Formularz oferty (1)

Zapytanie-Ofertowe

Zapytanie Oferenta odpowied藕

Zapytanie oferenta odpowied藕 2

Zapytanie oferenta odpowied藕 3

05.05.2021 r. 鈥 OG艁OSZENIE WYNIKU POST臉POWANIA OFERTOWEGO NA WYKONAWC臉 ROB脫T BUDOWLANYCH DLA II ETAPU

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku z zako艅czeniem post臋powania na wy艂onienie Wykonawcy Rob贸t Budowlanych dla II Etapu rob贸t budowlanych inwestycji pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18, informujemy i偶 w dniu 05.05.2021 r. Zamawiaj膮cy dokona艂 oceny z艂o偶onych ofert.
Najwy偶sz膮 ilo艣膰 punkt贸w zdoby艂a oferta firmy:

Firma Budowlano 鈥 Drogowa MTM SA., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

W zwi膮zku z powy偶szym, Oferent zosta艂 wybrany na Wykonawc臋 Rob贸t Budowlanych Etapu II oraz zosta艂 zaproszony do podpisania umowy z Zamawiaj膮cym.
Informacja o wyniku rozstrzygni臋cia post臋powania zamieszczona zosta艂a w Bazie Konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34793

25.03.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWC臉 ROB脫T BUDOWLANYCH 鈥 ETAP II

Szanowni Pa艅stwo,

 

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, BALTICON S.A. zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w post臋powaniu ofertowym na Wykonawc臋 Rob贸t Budowlanych dla II etapu projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w UE.

 

Wszelkie pytania dotycz膮ce niniejszego zapytania prosz臋 kierowa膰 na wskazany ni偶ej adres mailowy.

Post臋powanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poni偶sze terminy:
鈥 Publikacja zapytania ofertowego 鈥 25.03.2021 r.

鈥 Odpowiedzi na pytania 鈥 sukcesywnie

鈥 Termin sk艂adania ofert 鈥 26.04.2021 r., godz.: 23:59

Ofert臋 nale偶y przes艂a膰:
鈥 w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
鈥 w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomoc膮 poczty elektronicznej na poni偶ej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl
lub
鈥 w wersji elektronicznej poprzez Baz臋 Konkurencyjno艣ci w zak艂adce 鈥濷FERTY鈥

 

Zapraszamy do sk艂adania ofert.

Link do og艂oszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34793

 

Za艂膮czniki:

Za艂膮cznik nr 1_Formularz oferty

 

Za艂膮cznik nr 2_TPCR

 

Za艂膮cznik nr 3_O艣wiadczenia oferent贸w

 

Za艂膮cznik nr 4_艢lepy kosztorys

 

 

Za艂膮cznik nr 5_Wz贸r umowy

 

Za艂膮cznik nr 5聽 Wz贸r umowy (aktualizacja 13042021)

 

Za艂膮cznik nr 5聽 Wz贸r umowy (aktualizacja 23042021)

 

Za艂膮cznik nr 6_Dokumentacja techniczna

 

Za艂膮cznik nr 7聽 Protok贸艂 Finansowy wraz z Protoko艂em Cz臋艣ciowego Odbioru Rob贸t

 

Zapytanie ofertowe WRB

 

 

 

Pytania i odpowiedzi 13.04.2021

 

Pytania i odpowiedzi 19.04.2021

 

Pytania i odpowiedzi 23.04.2021

 

Dokumentacja wyja艣nienia 06.04.2021

 

Pytania i odpowiedzi 06.04.2021

 

19.02.2021 r. INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Pa艅stwo,

Uprzejmie informujemy, i偶 BALTICON S.A. zako艅czy艂 procedur臋 wyboru Wykonawcy us艂ugi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w UE pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥 nr 聽POIS.03.02.00-00-0051/18.
Publikacja wyboru Wykonawcy us艂ugi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dost臋pna jest w Bazie Konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich pod adresem:聽https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860?sekcja=oferty

26.01.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWC臉 US艁UGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Szanowni Pa艅stwo,

 

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, BALTICON S.A. zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w post臋powaniu ofertowym na wykonawc臋 us艂ugi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w UE.

 

Post臋powanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poni偶sze terminy:
鈥 Publikacja zapytanie ofertowego 鈥 26.01.2021 r.
鈥 Termin sk艂adania ofert 鈥 05.02.2021 r., godz.: 16:00

 

Ofert臋 nale偶y przes艂a膰:
鈥 w wersji papierowej nale偶y odes艂a膰 na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
鈥 w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomoc膮 poczty elektronicznej na poni偶ej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl

 

Zapraszamy do sk艂adania ofert.

 

Link do og艂oszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860

Za艂膮czniki:

Za艂膮cznik nr 1_O艣wiadczenie o spe艂nianiu wymaga艅

Za艂膮cznik nr 2_Wykaz us艂ug

Za艂膮cznik nr 3_Wz贸r oferty

Za艂膮cznik nr 4_O艣wiadczenie o braku powi膮za艅

Za艂膮cznik nr 5_Wz贸r umowy

Za艂膮cznik nr 6_Wykaz rob贸t

Zapytanie ofertowe INI 012021

mapadotacji

Skontaktuj si臋 z nami.
Ch臋tnie odpowiemy na Twoje w膮tpliwo艣ci!