Archiwum przetargów

Archiwum przetargów

18.01.2019 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż BALTICON S.A. zakończył procedurę wyboru wykonawcy usługi wdrażania i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” nr  POIS.03.02.00-00-0051/18.v
Publikacja wyboru Wykonawcy usługi wdrażania i rozliczania dostępna jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159100

Szanowni Państwo,
z

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wykonawcę usługi wdrażania i rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE. 

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:

• Publikacja zapytanie ofertowego – 08.01.2019 r.

• Termin składania ofert – 16.01.2019 r. godz. 16:00

Ofertę należy przesłać:

• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazane adresy e-mail:

i.lickiewicz@balticon.pl
m.mikolajczyk@balticon.pl

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159100

08.01.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ USŁUGI WDRAŻANIA I ROZLICZANIA PROJEKTU

Załącznik nr 1_Wykaz doświadczenia zawodowego

Załącznik nr 2_Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3_Wzór umowy

Załącznik nr 4_Wzór oferty rozliczanie

Zapytanie ofertowe wdrażanie i rozliczanie projektu 012019

ZAPYTANIE OFERTOWE ANULOWANO W DNIU 05.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z długoterminowym planem inwestycyjnym, BALTICON S.A. przystępuje do realizacji projektu „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.
W chwili obecnej ogłaszamy zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w/w projektu inwestycyjnego. Zakres powierzonych prac obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:

• Publikacja zapytanie ofertowego – 24.08.2018 r.

• Zadawanie pytań przez Oferentów – do 10.09.2018 r.

• Wizje lokalne – wyznacza się dwa dni: 31.08.2018 r. oraz 04.09.2018 r., po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dokładnego terminu wizyty;

• Termin składania ofert – 05.10.2018 r. godz. 16:00

Wypełnioną i podpisaną przez odpowiednio umocowane osoby Ofertę:

• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazane adresy e-mail:

i.lickiewicz@balticon.pl

o.matysik@balticon.pl

Zapraszamy do składania ofert.

Załącznik 1 Formularz oferty_BALTICON

Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE

Załącznik 6 Wzór umowy z Wykonawcą Robót

Załącznik 5 Ślepy kosztorys

Załącznik 4 BALTICON_ Oswiadczenia oferentow

Załącznik 3 Harmonogram Rzeczowy

Dokumentacja techniczna:

Opinia-geotech

Opisy-tech

Rysunki

SST

Uzgodnienia

AKTUALIZACJA 29.08.2018 r. 

Aktualizacja 29082018

AKTUALIZACJA 06.09.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ.I 06092018

Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE Aktualizacja 06092018

AKTUALIZACJA 24.09.2018 r. 

24092018 PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.II

Aktualizacja 24092018 Załącznik nr 5 Ślepy kosztorys

Aktualizacja 24092018_Załącznik 2 BALTICON_TPCR

Aktualizacja 24092018_Załącznik 6 Wzór umowy

Aktualizacja 24092018_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE

D_05_03_01

SST-20180917

Wykaz zmian 24092018

Nowy termin składania ofert – 05.10.2018 r. godz. 16:00

STATUS POSTĘPOWANIA – NIEROZSTRZYGNIĘTE

Szanowni Państwo,

BALTICON S.A. informuje, iż zakończone w dniu 05.10.2018 r. postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy Robót Budowlanych w ramach projektu „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, pozostało NIEROZSTRZYGNIĘTE.

Informacja dotycząca statusu zapytania ofertowego: NIEROZSTRZYGNIĘTE.

Zgodnie z treścią zapisów zapytania ofertowego: „Zamawiającemu przysługuje niczym nieograniczone prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty, przy czym tylko jedna z ofert spełniła zawarte w zapytaniu kryteria udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wystąpił do oferentów o dokonanie uzupełnień ani nie dokonał oceny punktowej oferty spełniającej kryteria udziału w postępowaniu ze względu na fakt, iż każda z ofert przekraczała budżet Zamawiającego przeznaczony na realizację zadania.

Uzasadnienie wobec braku rozstrzygnięcia postepowania dotyczącego wyłonienia Wykonawcy Robót Budowlanych: Cena każdej z otrzymanych ofert przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia przez Zamawiającego.

ZAPYTANIE OFERTOWE ANULOWANO W DNIU 02.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

W związku z długoterminowym planem inwestycyjnym, BALTICON S.A. przystępuje do realizacji projektu „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.

W chwili obecnej ogłaszamy zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych w/w projektu inwestycyjnego. Zakres powierzonych prac obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytanie ofertowego – 28.06.2018 r.
• Zadawanie pytań przez Oferentów – do 25.07.2018 r.
• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie
• Wizje lokalne – wyznacza się dwa dni: 17.07.2018 r. oraz 19.07.2018 r., po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dokładnego terminu wizyty;
• Termin składania ofert – 13.08.2018 r. godz. 16:00

Wypełnioną i podpisaną przez odpowiednio umocowane osoby Ofertę:
• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazane adresy e-mail:
i.lickiewicz@balticon.pl
o.matysik@balticon.pl

Licząc na Państwa aktywny udział w postępowaniu oraz zaangażowanie w pozyskanie zamówienia, życzymy owocnej pracy i sukcesu w niniejszym postępowaniu.

20180628_BALTICON_Ogloszenie o przetargu

20180628_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I

20180628_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc I

20180628_IDO 1 formularz oferty_BALTICON

20180628_IDO 2 BALTICON_TPCR

20180628_IDO 3 Harmonogram Rzeczowy

20180628_IDO 4 BALTICON_ Oswiadczenia oferentow

20180628_IDO 5 Ślepy Kosztorys

20180628_IDO 6 OPISY TECHNICZNE

20180628_IDO 7 SST

20180828_IDO 8 Rysunki

ZAPYTANIE OFERTOWE ANULOWANO W DNIU 02.08.2018 r.

AKTUALIZACJA 16.07.2018 

Lista_wykaz zmian

20180716_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I

20180716_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II

Pytania i odpowiedzi cz I 16072018

Odpowiedzi cz. I 16072018

20180716_IDO 9 Badania podłoża

AKTUALIZACJA 20.07.2018 

20180720_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I

20180720_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II

Lista_wykaz zmian 2

Pytania i odpowiedzi cz II 20072018

AKTUALIZACJA 24.07.2018 

Dokumentacja zjazdu 20180724

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ.III 20180724

SST WZMOCNIENIE PODŁOŻA

Uzgodnienia 20180724

AKTUALIZACJA 27.07.2018 

Lista_wykaz zmian 3

20180727_IDO 1 formularz oferty_BALTICON

Uzgodnienia 20180727

SST 03.02.01. 20180727

PZT-20180727

Pytania i odpowiedzi cz IV 27072018

20180727_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I

20180727_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II

Aktualizacja_Ogloszenie o przetargu 20180730_

mapadotacji

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!