Projekt UE

mapadotacji

BALTICON S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 15, realizuje projekt nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, zdecydowaliśmy się wydłużyć termin jego realizacji do dnia 30.06.2023 r. W dniu 16.05.2023 r. jako Beneficjent podpisaliśmy Aneks nr 4 do Umowy o Dofinansowanie. Aktualne dane dotyczące projektu:

Aneksy do Umowy o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-01:
Aneks nr 1 (02.06.2020 r.) – wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2022 r.
Aneks nr 2 (19.04.2022 r.) – aktualizacja harmonogramu realizacji projektu oraz jego kosztów całkowitych
Aneks nr 3 (01.09.2022 r.) – wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.03.2023 r.
Aneks nr 4 (16.05.2023 r.) – wydłużenie terminu realizacji projektu do 30.06.2023 r.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.06.2023 r.
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 29 963 843,93 PLN
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 22 523 400,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE: 11 261 700,00 PLN

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest budowa terminalu intermodalnego w Gdańsku zlokalizowanego w sieci TEN-T

 Zakres projektu:

Projekt zakłada m.in.: budowę terminalu intermodalnego (ok. 6 ha), wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, infrastruktury energetycznej i oświetleniowej oraz zakup specjalistyczych urządzeń niezbędnych do obsługi terminalu.

 Główne zadania realizowane w ramach kosztów kwalifikowalnych:

Budowa placu składowo – przeładunkowego wraz z budową sieci i przyłączy,

Zakup urządzeń do obsługi terminalu,

Usługa nadzoru nad robotami budowlanymi,

Usługa zarządzania projektem (w tym wdrażanie i rozliczanie projektu),

Działania informacyjno-promocyjne.

Zgłaszanie nieprawidłowości:

   Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

– etyczny,

– jawny,

– przejrzysty.

   W związku z powyższym stworzone zostało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej wskazujemy link do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Kalendarium projektu:

31.05.2023 - zakończenie realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18

18.05.2023 - zorganizowanie konferencji mającej na celu promocję projektu

29.03.2023 - dostawa na terminal kontenerowy Balticon S.A. dwóch naczep terminalowych (realizacja umowy z dnia 17.10.2022 r., zmienionej aneksem z dnia 20.02.2023 r.)

20.02.2023 - podpisanie aneksu do umowy z dnia 17.10.2022 r. z firmą CIMC Trailer Sp. z o.o., przedłużającego termin realizacji dostawy do dnia 28.04.2023 r.

09.02.2023 - dostawa na terminal kontenerowy Balticon S.A. dwóch ciągników terminalowych - Kalmar TI2i (realizacja umowy z dnia 19.07.2022)

30.11.2022 - dostawa na terminal kontenerowy Balticon S.A. układarki kontenerowej typu Empty Container Handler- Kalmar DCG110-45ED8 (realizacja umowy z dnia 31.01.2022)

17.10.2022 - podpisanie umowy na dostawę dwóch naczep terminalowych dla terminalu Balticon S.A. z firmą CIMC Trailer Sp. z o.o.

10.10.2022 - dostawa na terminal kontenerowy Balticon S.A. układarki kontenerowej typu Reachstacker - Kalmar DRG450-60S5X (realizacja umowy z dnia 31.01.2022)

14.09.2022 - ogłoszenie wyboru dostawcy dwóch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. (zwycięska oferta: CIMC Trailer Sp. z o.o., ul. Handlowa 21, 81-061 Gdynia)

09.09.2022 - termin składania ofert na dostawę dwóch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A.

01.09.2022 - podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-01 wydłużającego termin realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r.

08.08.2022 - publikacja zapytania ofertowego na dostawę dwóch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A.

19.07.2022 - podpisanie umowy na dostawę dwóch ciągników terminalowych dla terminalu Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usług serwisu z firmą Cargotec Poland Sp. z O.O.

12.07.2022 - ogłoszenie wyboru dostawcy dwóch ciągników terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usług serwisu (zwycięska oferta:  Cargotec Poland Sp. z O.O., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard)

30.06.2022 - termin składania ofert na dostawę dwóch ciągników terminalowych oraz dwóch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usług serwisu

24.05.2022 - publikacja zapytania ofertowego na dostawę dwóch ciągników terminalowych oraz dwóch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usług serwisu

06.05.2022 - zakończenie budowy podetapu 2.2. II etapu robót budowlanych – zakończenie budowy terminalu

19.04.2022 - podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-01 aktualizującego harmonogram realizacji projektu oraz jego koszty całkowite

31.01.2022 - podpisanie umowy na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) z firmą Cargotec Poland Sp. z O.O.

26.01.2022 - ogłoszenie wyboru dostawcy wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler)(zwycięska oferta:  Cargotec Poland Sp. z O.O., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard)

18.01.2022 - termin składania ofert na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler)

16.12.2021 - publikacja zapytania ofertowego na dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler)

30.11.2021 - spotkanie z kontrahentami w ramach promocji projektu

29.09.2021 - zakończenie budowy podetapu 2.1. II etapu robót budowlanych

20.05.2021 - przekazanie placu budowy Wykonawcy

10.05.2021 - podpisanie umowy na Wykonanie Robót Budowlanych z Firmą Budowlano – Drogową MTM SA

05.05.2021 - ogłoszenie wyboru Wykonawcy Robót Budowlanych – etap II (zwycięska oferta: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA)

26.04.2021 - termin składania ofert na Wykonawcę Robót Budowlanych – etap II

25.03.2021 - publikacja zapytania ofertowego na Wykonawcę Robót Budowlanych – etap II

19.03.2021 - podpisanie umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

19.02.2021 - ogłoszenie wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwycięska oferta: firma PRO-INSTAL Franciszek Żukowski)

05.02.2021 - termin składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

26.01.2021 - publikacja zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

18.06.2020 - podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

02.06.2020 - podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-01 wydłużającego termin realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.

16.01.2020 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie etapu I

18.12.2019 - zakończenie robót budowlanych etapu I

03.06.2019 - przekazanie placu budowy Wykonawcy

28.05.2019 - podpisanie umowy na Wykonanie Robót Budowlanych z Firmą Budowlano – Drogową MTM SA

26.03.2019 - ogłoszenie wyboru Wykonawcy Robót Budowlanych – etap I (zwycięska oferta: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA)

08.03.2019 - termin składania ofert na Wykonawcę Robót Budowlanych – etap I

28.01.2019 - publikacja zapytania ofertowego na Wykonawcę Robót Budowlanych – etap I

25.01.2019 - podpisanie umowy na usługę wdrażania i rozliczania projektu.

18.01.2019 - ogłoszenie wyboru Wykonawcy usługi wdrażania i rozliczania projektu (zwycięska oferta: firma MF PROJEKT Monika Frygier)

16.01.2019 - termin składania ofert na Wykonawcę usługi wdrażania i rozliczania projektu

08.01.2019 - publikacja zapytania ofertowego na Wykonawcę usługę wdrażania i rozliczania projektu

21.12.2018 - podpisanie umowy o dofinansowanie między Balticon S.A. a CUPT

07.11.2018 - otrzymanie przez Balticon S.A. pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu

30.08.2018 - podpisanie umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

21.06.2018 - ogłoszenie wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwycięska oferta: firma Terma-Instal Przedsiębiorstwo Instalacyjne Wykonawstwo-Projektowanie inż. Łukasz Żukowski)

06.06.2018 - termin składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

23.05.2018 - publikacja zapytania ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

494995b1ff4d70d87389e558829bbce5.PLAC_12_Easy-Resize.com

66234e86a1c5d0210d8a2e26957e6d97.IMG_0088_Easy-Resize.com

c4a033b7f891b1360a4d9217461e2db7.IMG_0121_Easy-Resize.com

af26cf552ad672d6a1baa2a4363c8c7c.IMG_0133_Easy-Resize.com

mapadotacji

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!