Projekt UE

mapadotacji

BALTICON S.A., z siedzib膮 w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 15, realizuje projekt nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥. Projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 艢rodowisko na lata 2014-2020.

Szanowni Pa艅stwo,

Informujemy, 偶e w zwi膮zku z realizacj膮 projektu pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, zdecydowali艣my si臋 wyd艂u偶y膰 termin jego realizacji do dnia 30.06.2023 r. W dniu 16.05.2023 r. jako Beneficjent podpisali艣my Aneks nr 4 do Umowy o Dofinansowanie. Aktualne dane dotycz膮ce projektu:

Aneksy do Umowy o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-01:
Aneks nr 1 (02.06.2020 r.) – wyd艂u偶enie terminu realizacji projektu do 31.12.2022 r.
Aneks nr 2 (19.04.2022 r.) – aktualizacja harmonogramu realizacji projektu oraz jego koszt贸w ca艂kowitych
Aneks nr 3 (01.09.2022 r.) – wyd艂u偶enie terminu realizacji projektu do 31.03.2023 r.
Aneks nr 4 (16.05.2023 r.) 鈥 wyd艂u偶enie terminu realizacji projektu do 30.06.2023 r.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. 鈥 30.06.2023 r.
Planowany ca艂kowity koszt realizacji Projektu: 29 963 843,93 PLN
Maksymalna kwota wydatk贸w kwalifikowanych: 22 523 400,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania ze 艣rodk贸w UE: 11 261 700,00 PLN

Cel projektu:

G艂贸wnym celem realizacji projektu jest budowa terminalu intermodalnego w Gda艅sku zlokalizowanego w sieci TEN-T

Zakres projektu:

Projekt zak艂ada m.in.: budow臋 terminalu intermodalnego (ok. 6 ha), wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, infrastruktury energetycznej i o艣wietleniowej oraz zakup specjalistyczych urz膮dze艅 niezb臋dnych do obs艂ugi terminalu.

G艂贸wne zadania realizowane w ramach koszt贸w kwalifikowalnych:

Budowa placu sk艂adowo 鈥 prze艂adunkowego wraz z budow膮 sieci i przy艂膮czy,

Zakup urz膮dze艅 do obs艂ugi terminalu,

Us艂uga nadzoru nad robotami budowlanymi,

Us艂uga zarz膮dzania projektem (w tym wdra偶anie i rozliczanie projektu),

Dzia艂ania informacyjno-promocyjne.

Zg艂aszanie nieprawid艂owo艣ci:

聽 聽Instytucja Zarz膮dzaj膮ca Programem Infrastruktura i 艢rodowisko, przywi膮zuje szczeg贸ln膮 wag臋 do zapewnienia realizacji projekt贸w w ramach Programu w spos贸b:

鈥 etyczny,

鈥 jawny,

鈥 przejrzysty.

聽 聽W zwi膮zku z powy偶szym stworzone zosta艂o narz臋dzie do zg艂aszania聽wszelkich nieprawid艂owo艣ci dotycz膮cych projekt贸w finansowanych ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Programu Infrastruktura i 艢rodowisko.

Poni偶ej wskazujemy link do zg艂aszania nieprawid艂owo艣ci dotycz膮cych projekt贸w finansowanych ze聽艣rodk贸w pochodz膮cych z聽Programu Infrastruktura i聽艢rodowisko

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Kalendarium projektu:

31.05.2023 - zako艅czenie realizacji projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18

18.05.2023 - zorganizowanie konferencji maj膮cej na celu promocj臋 projektu

29.03.2023 - dostawa na terminal kontenerowy Balticon S.A. dw贸ch naczep terminalowych (realizacja umowy z dnia 17.10.2022 r., zmienionej aneksem z dnia 20.02.2023 r.)

20.02.2023 - podpisanie aneksu do umowy z dnia 17.10.2022 r. z firm膮 CIMC Trailer Sp. z o.o., przed艂u偶aj膮cego termin realizacji dostawy do dnia 28.04.2023 r.

09.02.2023 - dostawa na terminal kontenerowy Balticon S.A. dw贸ch ci膮gnik贸w terminalowych - Kalmar TI2i (realizacja umowy z dnia 19.07.2022)

30.11.2022 - dostawa na terminal kontenerowy Balticon S.A. uk艂adarki kontenerowej typu Empty Container Handler- Kalmar DCG110-45ED8 (realizacja umowy z dnia 31.01.2022)

17.10.2022 - podpisanie umowy na dostaw臋 dw贸ch naczep terminalowych dla terminalu Balticon S.A. z firm膮 CIMC Trailer Sp. z o.o.

10.10.2022 - dostawa na terminal kontenerowy Balticon S.A. uk艂adarki kontenerowej typu Reachstacker - Kalmar DRG450-60S5X (realizacja umowy z dnia 31.01.2022)

14.09.2022 - og艂oszenie wyboru dostawcy dw贸ch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. (zwyci臋ska oferta: CIMC Trailer Sp. z o.o., ul. Handlowa 21, 81-061 Gdynia)

09.09.2022 - termin sk艂adania ofert na dostaw臋 dw贸ch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A.

01.09.2022 - podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-01 wyd艂u偶aj膮cego termin realizacji projektu do dnia 31.03.2023 r.

08.08.2022 - publikacja zapytania ofertowego na dostaw臋 dw贸ch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A.

19.07.2022 - podpisanie umowy na聽dostaw臋聽dw贸ch ci膮gnik贸w terminalowych dla terminalu Balticon S.A. wraz ze 艣wiadczeniem us艂ug serwisu z firm膮聽Cargotec Poland Sp. z O.O.

12.07.2022 - og艂oszenie wyboru dostawcy dw贸ch ci膮gnik贸w terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze 艣wiadczeniem us艂ug serwisu (zwyci臋ska oferta:聽聽Cargotec Poland Sp. z O.O., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard)

30.06.2022 - termin sk艂adania ofert na dostaw臋 dw贸ch ci膮gnik贸w terminalowych oraz dw贸ch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze 艣wiadczeniem us艂ug serwisu

24.05.2022 - publikacja zapytania ofertowego na dostaw臋 dw贸ch ci膮gnik贸w terminalowych oraz dw贸ch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze 艣wiadczeniem us艂ug serwisu

06.05.2022 - zako艅czenie budowy podetapu 2.2. II etapu rob贸t budowlanych 鈥 zako艅czenie budowy terminalu

19.04.2022 - podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-01 aktualizuj膮cego harmonogram realizacji projektu oraz jego koszty ca艂kowite

31.01.2022 - podpisanie umowy na聽dostaw臋聽woz贸w przedsi臋biernych do prze艂adunku kontener贸w (Reachstacker oraz Empty Container Handler) z firm膮聽Cargotec Poland Sp. z O.O.

26.01.2022 - og艂oszenie wyboru dostawcy woz贸w przedsi臋biernych do prze艂adunku kontener贸w (Reachstacker oraz Empty Container Handler)(zwyci臋ska oferta:聽聽Cargotec Poland Sp. z O.O., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard)

18.01.2022 - termin sk艂adania ofert na dostaw臋 woz贸w przedsi臋biernych do prze艂adunku kontener贸w (Reachstacker oraz Empty Container Handler)

16.12.2021 - publikacja zapytania ofertowego na dostaw臋 woz贸w przedsi臋biernych do prze艂adunku kontener贸w (Reachstacker oraz Empty Container Handler)

30.11.2021 - spotkanie z kontrahentami w ramach promocji projektu

29.09.2021 - zako艅czenie budowy podetapu 2.1. II etapu rob贸t budowlanych

20.05.2021 - przekazanie placu budowy Wykonawcy

10.05.2021 - podpisanie umowy na Wykonanie Rob贸t Budowlanych z Firm膮 Budowlano 鈥 Drogow膮 MTM SA

05.05.2021 - og艂oszenie wyboru Wykonawcy Rob贸t Budowlanych 鈥 etap II (zwyci臋ska oferta: Firma Budowlano 鈥 Drogowa MTM SA)

26.04.2021 - termin sk艂adania ofert na Wykonawc臋 Rob贸t Budowlanych 鈥 etap II

25.03.2021 - publikacja zapytania ofertowego na Wykonawc臋 Rob贸t Budowlanych 鈥 etap II

19.03.2021 - podpisanie umowy o pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

19.02.2021 - og艂oszenie wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwyci臋ska oferta: firma PRO-INSTAL Franciszek 呕ukowski)

05.02.2021 - termin sk艂adania ofert na pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

26.01.2021 - publikacja zapytania ofertowego na pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

18.06.2020 - podpisanie porozumienia o rozwi膮zaniu umowy o pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

02.06.2020 - podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0051/18-01 wyd艂u偶aj膮cego termin realizacji projektu do dnia 31.12.2022 r.

16.01.2020 - uzyskanie pozwolenia na u偶ytkowanie etapu I

18.12.2019 - zako艅czenie rob贸t budowlanych etapu I

03.06.2019 - przekazanie placu budowy Wykonawcy

28.05.2019 - podpisanie umowy na Wykonanie Rob贸t Budowlanych z Firm膮 Budowlano 鈥 Drogow膮 MTM SA

26.03.2019 - og艂oszenie wyboru Wykonawcy Rob贸t Budowlanych 鈥 etap I (zwyci臋ska oferta: Firma Budowlano 鈥 Drogowa MTM SA)

08.03.2019 - termin sk艂adania ofert na Wykonawc臋 Rob贸t Budowlanych 鈥 etap I

28.01.2019 - publikacja zapytania ofertowego na Wykonawc臋 Rob贸t Budowlanych 鈥 etap I

25.01.2019 - podpisanie umowy na us艂ug臋 wdra偶ania i rozliczania projektu.

18.01.2019 - og艂oszenie wyboru Wykonawcy us艂ugi wdra偶ania i rozliczania projektu (zwyci臋ska oferta: firma MF PROJEKT Monika Frygier)

16.01.2019 - termin sk艂adania ofert na Wykonawc臋 us艂ugi wdra偶ania i rozliczania projektu

08.01.2019 - publikacja zapytania ofertowego na Wykonawc臋 us艂ug臋 wdra偶ania i rozliczania projektu

21.12.2018 - podpisanie umowy o dofinansowanie mi臋dzy Balticon S.A. a CUPT

07.11.2018 - otrzymanie przez Balticon S.A. pozytywnej decyzji o dofinansowaniu projektu

30.08.2018 - podpisanie umowy o pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

21.06.2018 - og艂oszenie wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwyci臋ska oferta: firma Terma-Instal Przedsi臋biorstwo Instalacyjne Wykonawstwo-Projektowanie in偶. 艁ukasz 呕ukowski)

06.06.2018 - termin sk艂adania ofert na pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

23.05.2018 - publikacja zapytania ofertowego na pe艂nienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

494995b1ff4d70d87389e558829bbce5.PLAC_12_Easy-Resize.com

66234e86a1c5d0210d8a2e26957e6d97.IMG_0088_Easy-Resize.com

c4a033b7f891b1360a4d9217461e2db7.IMG_0121_Easy-Resize.com

af26cf552ad672d6a1baa2a4363c8c7c.IMG_0133_Easy-Resize.com

mapadotacji

Skontaktuj si臋 z nami.
Ch臋tnie odpowiemy na Twoje w膮tpliwo艣ci!