Archives of tenders

Archiwum przetarg贸w

18.01.2019 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Pa艅stwo,

Uprzejmie informujemy, i偶 BALTICON S.A. zako艅czy艂 procedur臋 wyboru wykonawcy us艂ugi wdra偶ania i rozliczania projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w UE pn. 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥 nr聽聽POIS.03.02.00-00-0051/18.v
Publikacja wyboru Wykonawcy us艂ugi wdra偶ania i rozliczania dost臋pna jest w Bazie Konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich pod adresem:聽

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159100#

Szanowni Pa艅stwo,
z

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. 鈥Budowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, BALTICON S.A. zaprasza do wzi臋cia udzia艂u w post臋powaniu ofertowym na wykonawc臋 us艂ugi wdra偶ania i rozliczania projektu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w UE.聽

Post臋powanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poni偶sze terminy:

鈥 Publikacja zapytanie ofertowego 鈥 08.01.2019 r.

鈥 Termin sk艂adania ofert 鈥 16.01.2019 r. godz. 16:00

Ofert臋 nale偶y przes艂a膰:

鈥 w wersji papierowej nale偶y odes艂a膰 na adres:
BALTICON S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gda艅sk
lub
鈥 w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomoc膮 poczty elektronicznej na poni偶ej wskazane adresy e-mail:

i.lickiewicz@balticon.pl
m.mikolajczyk@balticon.pl

Zapraszamy do sk艂adania ofert.

Link do og艂oszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjno艣ci Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159100

08.01.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWC臉 US艁UGI WDRA呕ANIA I ROZLICZANIA PROJEKTU

Za艂膮cznik nr 1_Wykaz do艣wiadczenia zawodowego

Za艂膮cznik nr 2_O艣wiadczenie o braku powi膮za艅

Za艂膮cznik nr 3_Wz贸r umowy

Za艂膮cznik nr 4_Wz贸r oferty rozliczanie

Zapytanie ofertowe wdra偶anie i rozliczanie projektu 012019

ZAPYTANIE OFERTOWE ANULOWANO W DNIU 05.10.2018 r.

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku z d艂ugoterminowym planem inwestycyjnym, BALTICON S.A. przyst臋puje do realizacji projektu 鈥Budowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥.
W chwili obecnej og艂aszamy zapytanie ofertowe na wy艂onienie Wykonawcy Rob贸t Budowlanych w/w projektu inwestycyjnego. Zakres powierzonych prac obejmuje kompleksow膮 realizacj臋 rob贸t budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u偶ytkowanie.

Post臋powanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poni偶sze terminy:

鈥 Publikacja zapytanie ofertowego 鈥 24.08.2018 r.

鈥 Zadawanie pyta艅 przez Oferent贸w 鈥 do 10.09.2018 r.

鈥 Wizje lokalne 鈥 wyznacza si臋 dwa dni: 31.08.2018 r. oraz 04.09.2018 r., po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiaj膮cym dok艂adnego terminu wizyty;

鈥 Termin sk艂adania ofert 鈥 05.10.2018 r. godz. 16:00

Wype艂nion膮 i podpisan膮 przez odpowiednio umocowane osoby Ofert臋:

鈥 w wersji papierowej nale偶y odes艂a膰 na adres:
BALTICON S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gda艅sk
lub
鈥 w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomoc膮 poczty elektronicznej na poni偶ej wskazane adresy e-mail:

i.lickiewicz@balticon.pl
o.matysik@balticon.pl

Zapraszamy do sk艂adania ofert.

Za艂膮cznik 1 Formularz oferty_BALTICON

Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE

Za艂膮cznik 6 Wz贸r umowy z Wykonawc膮 Rob贸t

Za艂膮cznik 5 艢lepy kosztorys

Za艂膮cznik 4 BALTICON_ Oswiadczenia oferentow

Za艂膮cznik 3 Harmonogram Rzeczowy

Dokumentacja techniczna:

Opinia-geotech

Opisy-tech

Rysunki

SST

Uzgodnienia

AKTUALIZACJA 29.08.2018 r.聽

Aktualizacja 29082018

AKTUALIZACJA 06.09.2018 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ.I 06092018

Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE Aktualizacja 06092018

AKTUALIZACJA 24.09.2018 r.聽

24092018 PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.II

Aktualizacja 24092018 Za艂膮cznik nr 5 艢lepy kosztorys

Aktualizacja 24092018_Za艂膮cznik 2 BALTICON_TPCR

Aktualizacja 24092018_Za艂膮cznik 6 Wz贸r umowy

Aktualizacja 24092018_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE

D_05_03_01

SST-20180917

Wykaz zmian 24092018

Nowy termin sk艂adania ofert 鈥 05.10.2018 r. godz. 16:00

STATUS POST臉POWANIA 鈥 NIEROZSTRZYGNI臉TE

Szanowni Pa艅stwo,

BALTICON S.A. informuje, i偶 zako艅czone w dniu 05.10.2018 r. post臋powanie dotycz膮ce wy艂onienia Wykonawcy Rob贸t Budowlanych w ramach projektu 鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥, pozosta艂o NIEROZSTRZYGNI臉TE.

Informacja dotycz膮ca statusu zapytania ofertowego: NIEROZSTRZYGNI臉TE.

Zgodnie z tre艣ci膮 zapis贸w zapytania ofertowego: 鈥Zamawiaj膮cemu przys艂uguje niczym nieograniczone prawo do odwo艂ania lub uniewa偶nienia post臋powania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny鈥.

W wyniku przeprowadzonego post臋powania wp艂yn臋艂y do Zamawiaj膮cego dwie oferty, przy czym tylko jedna z ofert spe艂ni艂a zawarte w zapytaniu kryteria udzia艂u w post臋powaniu.

Zamawiaj膮cy nie wyst膮pi艂 do oferent贸w o dokonanie uzupe艂nie艅 ani nie dokona艂 oceny punktowej oferty spe艂niaj膮cej kryteria udzia艂u w post臋powaniu ze wzgl臋du na fakt, i偶 ka偶da z ofert przekracza艂a bud偶et Zamawiaj膮cego przeznaczony na realizacj臋 zadania.

Uzasadnienie wobec braku rozstrzygni臋cia postepowania dotycz膮cego wy艂onienia Wykonawcy Rob贸t Budowlanych:聽Cena ka偶dej z otrzymanych ofert聽przekracza kwot臋 przeznaczon膮 na realizacj臋 zam贸wienia przez Zamawiaj膮cego.

ZAPYTANIE OFERTOWE ANULOWANO W DNIU 02.08.2018 r.

Szanowni Pa艅stwo,

W zwi膮zku z d艂ugoterminowym planem inwestycyjnym, BALTICON S.A. przyst臋puje do realizacji projektu聽鈥濨udowa terminalu intermodalnego s艂u偶膮cego do prze艂adunku kontener贸w w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, sk艂adowania kontener贸w oraz czynno艣ci us艂ugowych niezb臋dnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego鈥.

W chwili obecnej og艂aszamy zapytanie ofertowe na wy艂onienie Wykonawcy Rob贸t Budowlanych w/w projektu inwestycyjnego. Zakres powierzonych prac obejmuje kompleksow膮 realizacj臋 rob贸t budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u偶ytkowanie.

Post臋powanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poni偶sze terminy:
鈥 Publikacja zapytanie ofertowego 鈥撀28.06.2018 r.
鈥 Zadawanie pyta艅 przez Oferent贸w 鈥撀do 25.07.2018 r.
鈥 Odpowiedzi na pytania 鈥撀sukcesywnie
鈥 Wizje lokalne 鈥 wyznacza si臋 dwa dni:聽17.07.2018 r. oraz 19.07.2018 r., po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiaj膮cym dok艂adnego terminu wizyty;
鈥 Termin sk艂adania ofert 鈥撀13.08.2018 r. godz. 16:00

Wype艂nion膮 i podpisan膮 przez odpowiednio umocowane osoby Ofert臋:
鈥 w wersji papierowej nale偶y odes艂a膰 na adres:
BALTICON S.A., ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gda艅sk
lub
鈥 w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomoc膮 poczty elektronicznej na poni偶ej wskazane adresy e-mail:
i.lickiewicz@balticon.pl
o.matysik@balticon.pl

Licz膮c na Pa艅stwa aktywny udzia艂 w post臋powaniu oraz zaanga偶owanie w pozyskanie zam贸wienia, 偶yczymy owocnej pracy i sukcesu w niniejszym post臋powaniu.

20180628_BALTICON_Ogloszenie o przetargu

20180628_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I

20180628_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II

20180628_IDO 1 formularz oferty_BALTICON

20180628_IDO 2 BALTICON_TPCR

20180628_IDO 3 Harmonogram Rzeczowy

20180628_IDO 4 BALTICON_ Oswiadczenia oferentow

20180628_IDO 5 艢lepy Kosztorys

20180628_IDO 6 OPISY TECHNICZNE

20180628_IDO 7 SST

20180828_IDO 8 Rysunki

ZAPYTANIE OFERTOWE ANULOWANO W DNIU 02.08.2018 r.

AKTUALIZACJA 16.07.2018聽

Lista_wykaz zmian

20180716_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I

20180716_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II

Pytania i odpowiedzi cz I 16072018

Odpowiedzi cz. I 16072018

20180716_IDO 9 Badania pod艂o偶a

AKTUALIZACJA 20.07.2018聽

20180720_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I

20180720_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II

Lista_wykaz zmian 2

Pytania i odpowiedzi cz II 20072018

AKTUALIZACJA 24.07.2018聽

Dokumentacja zjazdu 20180724

PYTANIA I ODPOWIEDZI CZ.III 20180724

SST WZMOCNIENIE POD艁O呕A

Uzgodnienia 20180724

AKTUALIZACJA 27.07.2018聽

Lista_wykaz zmian 3

20180727_IDO 1 formularz oferty_BALTICON

Uzgodnienia 20180727

SST 03.02.01. 20180727

PZT-20180727

Pytania i odpowiedzi cz IV 27072018

20180727_Zapytanie Ofertowe_BUDOWLANE_IDO cz. I

20180727_Zapytanie Ofertowe_IDO_czesc II

Aktualizacja_Ogloszenie o przetargu 20180730_

mapadotacji

Contact us.
We are happy to answer your doubts!