Current tenders

Sprawdź aktualne przetargi

26.01.2022 r. – OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ WOZÓW PRZEDSIĘBIERNYCH DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW (REACHSTACKER ORAZ EMPTY CONTAINER HANDLER) DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie Dostawcy wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) w ramach inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18, informujemy iż w dniu 26.01.2022 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.

 

Jako jedyna wpłynęła oferta firmy:

Cargotec Poland Sp. z O.O., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard

W związku z powyższym, dokumentacja Oferenta została sprawdzona pod kątem formalnym i został on wybrany na Dostawcę wozów przedsiębiernych oraz został zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym.

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania zamieszczona została w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83495

16.12.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA NA DOSTAWĘ WOZÓW PRZEDSIĘBIERNYCH DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW (REACHSTACKER ORAZ EMPTY CONTAINER HANDLER) DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu, dla projektu współfinansowanego ze środków UE.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja Zapytania Ofertowego – 16.12.2021 r.
• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie
• Termin zadawania pytań – 07.01.2021 r.
• Termin składania ofert – 18.01.2022 r., godz.: 08:00

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty lub wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl
lub
• w wersji elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w zakładce „OFERTY”

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83495

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe na dostawę RST i ECH

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia danych

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia danych_załączniki

Załącznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy urządzenia

Załącznik nr 6 do Umowy – Dane kontaktowe

Aktualizacja 12.01.2022 r.

Aktualizacja 12012022 Zapytanie Ofertowe na dostawę RST i ECH

Aktualizacja 12012022 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

Aktualizacja 12012022 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy

Aktualizacja 12012022 Załącznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi

Aktualizacja 12012022 Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SYSTEMU BRAMOWNIC W DWÓCH LOKALIZACJACH GDAŃSK KU UJŚCIU ORAZ GDAŃSK SUCHARSKIEGO.:” ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN 29.10.2021 WYBRANY WYKONAWCA Nuuxe Radioton Sp. z o.o.

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Sucharskiego

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Ku Ujściu

Załącznik 2 – Oświadczenia oferentów

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 1 – Formularz oferty

Zapytanie-Ofertowe

Pytania i odpowiedzi nr1

Pytania i odpowiedzi nr2

ZAPYTANIE OFERTOWE NIEROZSTRZYGNIĘTE NA DOSTAWĘ SYSTEMU BRAMOWNIC W DWÓCH LOKALIZACJACH GDAŃSK KU UJŚCIU ORAZ GDAŃSK SUCHARSKIEGO.:” ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN 13.09.2021

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Sucharskiego

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Ku Ujściu

Załącznik 2 – Oświadczenia oferentów

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 1 – Formularz oferty (1)

Zapytanie-Ofertowe

Zapytanie Oferenta odpowiedź

Zapytanie oferenta odpowiedź 2

Zapytanie oferenta odpowiedź 3

05.05.2021 r. – OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA II ETAPU

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych dla II Etapu robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18, informujemy iż w dniu 05.05.2021 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.
Najwyższą ilość punktów zdobyła oferta firmy:

Firma Budowlano – Drogowa MTM SA., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

W związku z powyższym, Oferent został wybrany na Wykonawcę Robót Budowlanych Etapu II oraz został zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym.
Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania zamieszczona została w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34793

25.03.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – ETAP II

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Wykonawcę Robót Budowlanych dla II etapu projektu współfinansowanego ze środków UE.

 

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytania ofertowego – 25.03.2021 r.

• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie

• Termin składania ofert – 26.04.2021 r., godz.: 23:59

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl
lub
• w wersji elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w zakładce „OFERTY”

 

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34793

 

Załączniki:

Załącznik nr 1_Formularz oferty


Załącznik nr 2_TPCR


Załącznik nr 3_Oświadczenia oferentów


Załącznik nr 4_Ślepy kosztorys

Załącznik nr 5_Wzór umowy


Załącznik nr 5  Wzór umowy (aktualizacja 13042021)

Załącznik nr 5  Wzór umowy (aktualizacja 23042021)

Załącznik nr 6_Dokumentacja techniczna


Załącznik nr 7  Protokół Finansowy wraz z Protokołem Częściowego Odbioru Robót


Zapytanie ofertowe WRB

 

Pytania i odpowiedzi 13.04.2021


Pytania i odpowiedzi 19.04.2021

Pytania i odpowiedzi 23.04.2021

Dokumentacja wyjaśnienia 06.04.2021


Pytania i odpowiedzi 06.04.2021

19.02.2021 r. INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż BALTICON S.A. zakończył procedurę wyboru Wykonawcy usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” nr  POIS.03.02.00-00-0051/18.
Publikacja wyboru Wykonawcy usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostępna jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860?sekcja=oferty

26.01.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wykonawcę usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu współfinansowanego ze środków UE.

 

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytanie ofertowego – 26.01.2021 r.
• Termin składania ofert – 05.02.2021 r., godz.: 16:00

 

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860

Załączniki:

Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu wymagań

Załącznik nr 2_Wykaz usług

Załącznik nr 3_Wzór oferty

Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 5_Wzór umowy

Załącznik nr 6_Wykaz robót

Zapytanie ofertowe INI 012021

mapadotacji

Contact us.
We are happy to answer your doubts!