Information about the company

Informacje o spółce

W styczniu roku 2011 BALTICON S.A. wszedł na NewConnect. Debiut na alternatywnym rynku obrotu pomógł pozyskać nie tylko dodatkowe środki i partnerów wspierających rozwój firmy, ale również zwiększył transparentność firmy wśród kontrahentów i pomógł podnieść jej prestiż w oczach partnerów biznesowych.

BALTICON S.A. została powołana 20 września 2010 roku. Do spółki został wniesiony raport zorganizowanej części przedsiębiorstwa BALTICON Sp. z o. o.

Contact us.
We are happy to answer your doubts!