General meeting

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 12.00 w Gdyni w siedzibie Spółki przy ul. Wendy 15

W załączeniu Zarząd przekazuje:
– ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z formularzami dot. wykonywania praw przez akcjonariuszy w zw. ze ZWZ
– projekty uchwał na ZWZ

Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki do pobrania:

Contact us.
We are happy to answer your doubts!