Walne zgromadzenie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 28 czerwca 2019 roku, o godzinie 10.00 w Gdańsku,
w siedzibie Spółki przy ul. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.

W załączeniu Zarząd przekazuje:
– ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
– projekty uchwał na ZWZ
– formularze dot. wykonywania swoich praw przez akcjonariuszy w zw. ze ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki do pobrania:

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!