Akcjonariat

Informacje o akcjonariacie

Podmiot Liczba akcji Proc. akcji Proc. głosów
BLT ASSETS Sp. z o.o. 1.615.719 52.03% 52.03%
BLT BIURO Sp. z o.o. 1.339.991 43.16% 43.16%
Adrian Kiedrowski 5000 0.16% 0.16%
Tomasz Szmid 3117 0,10% 0,10%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie glosów na WZA) 141.173 4,55% 4,55%
Łącznie 3.105.000 100% 100%

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!