Shareholding

Informacje o akcjonariacie

Podmiot Liczba akcji Proc. akcji Proc. głosów
BLT ASSETS Sp. z o.o. 1.615.719 52.04% 52.04%
Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński S. J. 1.339.991 43.16% 43.16%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie glosów na WZA) 149.290 4,81% 4,81%
Łącznie 3.105.000 100% 100%

Contact us.
We are happy to answer your doubts!