Calendar

Kalendarium

Zgodnie z Dobrymi Praktykami na rynku NewConnect w terminie do 14 dnia każdego miesiąca publikowane będą raporty miesięczne.

Kalendarium kwartalne ›
Kalendarium roczne ›

Kalendarium kwartalne

14.02.2020

za IV kwartał 2019 r.

14.05.2020

za I kwartał 2020 r.

14.08.2020

za II kwartał 2020 r.

16.11.2020

za III kwartał 2020 r.

Kalendarium roczne

29.05.2020

raport okresowy roczny za 2019 rok

Contact us.
We are happy to answer your doubts!