Calendar

Kalendarium

Zgodnie z Dobrymi Praktykami na rynku NewConnect w terminie do 14 dnia każdego miesiąca publikowane będą raporty miesięczne.

Kalendarium kwartalne ›
Kalendarium roczne ›

Kalendarium kwartalne

14.02.2024

za IV kwartał 2024 r.

14.05.2024

za I kwartał 2024 r.

14.08.2024

za II kwartał 2024 r.

14.11.2024

za III kwartał 2024 r.

Kalendarium roczne

31.05.2024

Jednostkowy raport roczny za 2023 rok i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok

Contact us.
We are happy to answer your doubts!