Current reports

Raporty bieżące

Numer
Data
Temat
2023-06-13 Sprawozdanie rady nadzorczej za 2022r.
2021-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-11-10 Rejestracja zmian statutu Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta
2020-10-15 PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI BALTICON S.A. (PLBLT0000013)
2020-10-15 Raport miesięczny za wrzesień 2020
2020-10-15 CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI BALTICON S.A. (PLBLT0000013)
2020-10-15 Raport miesięczny za sierpień 2020
2020-09-07 TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI BALTICON S.A. (PLBLT0000013)
2020-09-07 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku BALTICON S.A. (PLBLT0000013)
2020-09-07 TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-09-07 Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta na lata 2020-2023 Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-09-07 Powołanie członków Zarządu Emitenta na lata 2020-2023 Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-09-07 Zmiana adresu Emitenta Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-09-07 Uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmiany Statutu Emitenta Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-09-07 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-08-18 DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
2020-08-18 Raport miesięczny za lipiec 2020
2020-08-11 PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
2020-08-11 Raport miesięczny za czerwiec 2020
2020-06-14 Raport miesięczny za maj 2020
2020-06-08 Ankieta na temat polityki informacyjnej Balticon Spółka Akcyjna
2020-05-27 Terminy publikacji raportu rocznego skonsolidowanego grupy kapitałowej BALTICON S.A. za rok 2019 oraz pozostałych raportów skonsolidowanych
2020-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2020
2020-04-14 Raport miesięczny za marzec 2020
2020-03-14 Raport miesięczny za luty 2020
2020-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2020
2020-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2019
2020-01-14 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku
2019-12-14 Raport miesięczny za listopad 2019
2019-11-14 Raport miesięczny za październik 2019
2019-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2019
2019-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2019
2019-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2019
2019-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2019
2019-06-28 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON SA, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku
2019-06-14 Raport miesięczny za maj 2019
2019-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2019
2019-04-14 Raport miesięczny za marzec 2019
2019-03-14 Raport miesięczny za luty 2019
2019-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2019
2019-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2018
2019-01-14 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku
2018-12-14 Raport miesięczny za listopad 2018
2018-11-14 Raport miesięczny za październik 2018
2018-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2018
2018-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2018
2018-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2018
2018-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2018
2018-07-02 Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta
2018-06-02 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku
2018-06-14 Raport miesięczny za maj 2018
2018-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2018-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2018
2018-04-14 Raport miesięczny za marzec 2018
2018-03-14 Raport miesięczny za luty 2018
2018-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2018
2018-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2017
2018-01-14 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku
2017-12-14 Raport miesięczny za listopad 2017
2017-11-14 Raport miesięczny za październik 2017
2017-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2017
2017-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2017
2017-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2017
2017-07-13 Raport miesięczny za czerwiec 2017
2017-07-13 Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta
2017-07-13 Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
2017-07-13 Korekta raportu rocznego za 2016 rok
2017-06-29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2017-06-29 Zmiany Statutu Spółki
2017-06-29 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2017-06-14 Raport miesięczny za maj 2017
2017-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2017
2017-04-14 Raport miesięczny za marzec 2017
2017-03-14 Raport miesięczny za luty 2017
2017-02-14 Zawarcie dwóch umów dzierżawy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
2017-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2017
2017-02-10 Nabycie istotnych aktywów – udziałów w spółce podporządkowanej
2017-01-24 Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki zależnej Emitenta
2017-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2016
2017-01-14 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku
2016-12-14 Raport miesięczny za listopad 2016
2016-11-14 Raport miesięczny za październik 2016
2016-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2016
2016-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2016
2016-08-12 Raport miesięczny za lipiec 2016
2016-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2016
2016-07-02 Naruszenie obowiązku informacyjnego
2016-07-02 Zawarcie aneksu do istotnej umowy dotyczącej sprzedaży akcji Emitenta
2016-06-30 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
2016-06-30 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A.
2016-06-14 Raport miesięczny za maj 2016
2016-06-02 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-06-02 Raport Roczny za 2015 rok
2016-05-30 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
2016-05-25 Powołanie Członków Zarządu Emitenta
2016-05-16 Raport kwartalny za I kwartał 2016
2016-05-13 Raport miesięczny za kwiecień 2016
2016-04-14 Raport miesięczny za marzec 2016
2016-04-05 Powstanie dwóch nowych spółek powiązanych
2016-03-14 Raport miesięczny za luty 2016
2016-02-15 Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku
2016-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2016
2016-01-29 Utworzenie dwóch oddziałów Emitenta
2016-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2015

Contact us.
We are happy to answer your doubts!