Board of directors

Poznaj rad臋 nadzorcz膮 Balticon

Pan 艁ukasz Gabriel Greinke

Cz艂onek Rady Nadzorczej

艁ukasz Gabriel Greinke jest absolwentem wydzia艂u Prawa i Administracji Uniwersytetu Miko艂aja Kopernika w Toruniu. Nast臋pnie uzyska艂 tytu艂 radcy prawnego oraz uko艅czy艂 studia MBA organizowane przez Polsk膮 Akademi臋 Nauk. Ponadto uko艅czy艂 kurs dla Cz艂onk贸w Rad Nadzorczych Sp贸艂ek Skarbu Pa艅stwa.

W swej dotychczasowej karierze by艂 partnerem w jednej z wiod膮cych tr贸jmiejskich kancelarii prawnych, cz艂onkiem rad nadzorczych sp贸艂ek zwi膮zanych z gospodark膮 morsk膮 鈥 w szczeg贸lno艣ci sektora TSL i operator贸w portowych, za艣 w latach 2016-2023 sta艂 na czele najwi臋kszego polskiego portu 鈥 Zarz膮du Morskiego Portu Gda艅sk S.A., kt贸ry wyprowadzi艂 na drugie miejsce w艣r贸d port贸w ba艂tyckich pod wzgl臋dem prze艂adunk贸w og贸艂em.

艁ukasz Gabriel Greinke jest cz艂onkiem Konwentu Morskiego, w ramach kt贸rego opiniuje kluczowe kierunki dzia艂ania i rozwoju bran偶y morskiej. Dzia艂a we w艂adzach Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, w sk艂ad kt贸rej wchodzi Mi臋dzynarodowy S膮d Arbitra偶owy 呕eglugi Morskiej i 艢r贸dl膮dowej.

Jest cz艂onkiem eksperckiego forum Business Centre Club, presti偶owej organizacji zrzeszaj膮cej przedsi臋biorc贸w i pracodawc贸w oraz cz艂onkiem Rady Fundacji na rzecz wspierania edukacji dzieci i m艂odzie偶y 鈥 “Fundacja Radka”. Ponadto jest od kwietnia 2023 r. cz艂onkiem zarz膮du i wsp贸lnikiem w Enola Logistics sp. z o.o. oraz prowadzi Kancelari臋 Radcy Prawnego.

艁ukasz Gabriel Greinke zosta艂 odznaczony Z艂otym Krzy偶em Zas艂ugi przez Prezydenta RP, otrzyma艂 r贸wnie偶 Odznak臋 Honorow膮 za Zas艂ugi dla Energetyki, przyznawan膮 przez Ministra Klimatu i 艢rodowiska.

Pan S艂awomir Tadeusz Kalicki

Cz艂onek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni. W latach 1987 鈥88 Oficer Pok艂adowy na morzu. W roku 1995 uzyska艂 dyplom MBA na Strathclyde University w Glasgow. W latach 2002 -2003 Prezydent Lions Club Gdynia. W roku 2007 zdoby艂 z艂ot膮 statuetk臋 Lider Polskiego Biznesu -Business Centre Club. Lider Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. Konsul Honorowy Republiki Malty w Gdyni.

Pan S艂awomir Tadeusz Kalicki pozostaje Prezesem Zarz膮du Intermarine UK Ltd oraz Prezesem Zarz膮du i wsp贸lnikiem w sp贸艂ce Inter Marine Sp. z o.o. Pozostaje te偶 Cz艂onkiem Rady Nadzorczej Inter Freight Sp. z o.o., IM Solutions Sp. z o.o., Atom Trefl Sopot S.A. oraz Cz艂onkiem Rady Nadzorczej i wsp贸lnikiem Castelmar Sp. z o.o.

Pan Marek Micha艂 Bednarz

Cz艂onek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydzia艂u Zarz膮dzania Uniwersytetu Gda艅skiego, Podyplomowego Studium Controllingu Politechniki Gda艅skiej oraz studi贸w MBA Akademii Leona Ko藕mi艅skiego w Warszawie. Od dwudziestu lat z podmiotami o kapitale polskim jak i zagranicznym, w bran偶ach FMCG, inwestycyjnej, us艂ugowej jak i produkcyjnej. Do艣wiadczenie zawodowe obejmuje obszary finans贸w, podatk贸w, organizacji, administracji, zarz膮dzania zasobami ludzkimi oraz tworzenia strategii.

Od 12 lat zwi膮zany z Grup膮 Porta KMI Poland, gdzie pe艂ni funkcje Cz艂onka Zarz膮du -Dyrektora Finansowego Porta KMI Poland Sp. z o.o., oraz pozostaje Cz艂onkiem Zarz膮du Porta KMI Romania S.R.L. Jednocze艣nie prowadzi jednoosobow膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 o charakterze konsultingowym pod firm膮 MB Consulting Marek Bednarz. Do 2016 roku Skarbnik- Cz艂onek Zarz膮du Ameryka艅sko Polskiego Stowarzyszenia O艣wiatowego.

Pan Sebastiana Szymona Wr贸bel

Cz艂onek Rady Nadzorczej

Pan Sebastian Szymon Wr贸bel jest absolwentem Wydzia艂u Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Pozna艅skiej oraz studi贸w MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pan Sebastian Szymon Wr贸bel wsp贸艂pracuje od dwudziestu lat z operatorami logistycznymi 艣wiadcz膮cymi swoje us艂ugi dla podmiot贸w o kapitale polskim jak i zagranicznym, w bran偶ach FMCG, Electronics, Automotive i Industrial.

Pan Sebastian Szymon Wr贸bel swoje do艣wiadczenie zawodowe budowa艂 u globalnych operator贸w logistycznych od 2007 roku, w obszarach operacyjnych i sprzeda偶owych, od stanowisk specjalistycznych po przyw贸dcze na skal臋 Europejsk膮.
Do艣wiadczenie zawodowe Pana Sebastiana Szymona Wr贸bla obejmuje obszary optymalizacji operacyjnej, rozwoju biznesu, IT oraz tworzenia strategii.

Pan Sebastian Szymon Wr贸bel od 2021 roku zwi膮zany jest z firma Kuehne – Nagel Europe, gdzie zajmuje si臋 ujednolicaniem oraz doskonaleniem jako艣ci obs艂ugi najbardziej wymagaj膮cych klient贸w z obszaru Zarz膮dzania 艁a艅cuchem Dostaw w ca艂ej Europie.

W styczniu 2021 roku Pan Sebastian Szymon Wr贸bel za艂o偶y艂 podcast ETA.fm, kt贸ry w kr贸tkim czasie sta艂 si臋 wiod膮cym 藕r贸d艂em informacji bran偶owych.

Pan Sebastian Szymon Wr贸bel pozostaje Cz艂onkiem Zarz膮du oraz wsp贸lnikiem w sp贸艂ce ETA Sp. z o.o. z siedzib膮 w Gdyni oraz Cz艂onkiem Zarz膮du w sp贸艂ce Apear Sp. z o.o. z siedzib膮 w Gda艅sku.

Pani Edyta St臋pie艅

Cz艂onek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydzia艂u Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiello艅skiego. Od 2005 r. wsp贸艂pracowa艂a z Kurek, Ko艣ci贸艂ek, W贸jcik Kancelaria Radc贸w Prawnych sp. p. gdzie aktualnie pozostaje partnerem. Sp贸艂ka pe艂ni funkcj臋 Autoryzowanego Doradcy Emitenta.

Cz艂onek Rady Nadzorczej sp贸艂ek Maximus Capital S.A., SBB Plast S.A., Progressive Capital Management S.A., Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o., Etap 2 鈥7R Logistic Gda艅sk 3 sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 sp贸艂ka komandytowa S.K.A. Prezes Zarz膮du sp贸艂ki Kallisto S.A., Prezes Zarz膮du sp贸艂ki Artemida 38 Sp. z o.o., Prezes Zarz膮du sp贸艂ki PDA Hybrid Sp. z o.o. oraz Cz艂onek Zarz膮du Kallisto 30 Sp. z o.o. Do kwietnia 2016 r. pozostawa艂a Prezesem Zarz膮du sp贸艂ki Kallisto 28 Sp. z o.o., a do marca 2017 r. pozostawa艂a Prezesem Zarz膮du sp贸艂ki Kallisto 27 Sp. z o.o. Prezes Zarz膮du do lipca 2016 r, a aktualnie likwidator sp贸艂ki KRK Innovation Sp. z o.o. w likwidacji. Likwidacja zosta艂a otwarta na podstawie uchwa艂y Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wsp贸lnik贸w z 19 lipca 2016 r., w zwi膮zku z zako艅czeniem dzia艂alno艣ci przez ww. sp贸艂k臋. Aktualnie prowadzone s膮 czynno艣ci likwidacyjne. Prezesa Zarz膮du, wsp贸lnik, a nast臋pnie likwidator sp贸艂ki ES-CO Sp. z o.o.

Contact us.
We are happy to answer your doubts!