Raporty bieżące

Raporty bieżące

Numer
Data
Temat
2024-03-26 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży przez Emitenta (jako Kupującego)
2024-04-15 Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” Balticon Spółka Akcyjna
2024-02-14 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. Balticon Spółka Akcyjna
2023-11-30 Rejestracja spółki zależnej Emitenta
2023-09-14 Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny Emitenta.
2023-06-13 Sprawozdanie rady nadzorczej za 2022r.
2023-07-28 Powołanie Członka Zarządu Emitenta
2023-07-28 Rejestracja zmian statutu Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta.
2023-06-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 30 czerwca 2023 roku
2023-06-30 Wypłata Dywidendy
2023-06-30 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na lata 2024 - 2026
2023-06-30 Uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2023 r. zmiany Statutu Emitenta
2023-06-30 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku
2023-06-14 Powołanie członków Zarządu Emitenta na lata 2024-2026
2023-06-01 Rekomendacja co do sposobu podziału zysku osiągniętego w 2022 roku
2023-06-01 Zamierzona zmiana statutu Emitenta
2023-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2023-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2023-01-19 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023r
2023-01-03 Pośrednie nabycie znacznego pakietu akcji
2023-01-03 Nabycie znacznego pakietu akcji
2022-12-29 Nabycie znacznego pakietu akcji
2022-12-29 Zbycie znacznego pakietu akcji
2022-12-29 Nabycie akcji przez osobę blisko związaną
2022-12-29 Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2022-11-18 Sprzedaż części udziałów w spółce zależnej, zmiana siedziby spółki zależnej oraz powołanie nowych Członków Zarządu w spółce zależnej Emitenta
2022-09-01 Zawarcie umowy (przyrzeczonej) sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości położonych w Gdyni
2022-08-04 Sprzedaż części udziałów w spółce zależnej oraz zmiana nazwy i adresu spółki zależnej
2022-06-30 Wypłata Dywidendy
2022-06-30 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
2022-06-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku
2022-06-01 Rekomendacja co do sposobu podziału zysku osiągniętego w 2021 roku
2022-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2022-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2022-04-04 Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości położonych w Gdyni
2022-01-12 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022r
2021-12-16 Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2021-10-07 Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2021-07-14 Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2021-07-14 Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2021-07-13 Zawiązanie nowej spółki zależnej BALTICON S.A. 2021-07-13
2021-06-30 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku
2021-06-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku
2021-06-02 Zawarcie umowy kredytowej na sfinansowanie inwestycji Emitenta
2021-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2021-05-20 Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
2021-05-10 Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowanych w ramach inwestycji Emitenta
2021-02-08 Aneks do umowy kredytowej
2021-02-03 Korekta raportu skonsolidowanego za 3Q 2020
2021-01-07 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
2020-12-14 Raport miesięczny za listopad 2020
2020-12-09 Zawarcie istotnej umowy dzierżawy nieruchomości
2020-12-08 Zaprzestanie publikacji raportów miesięcznych
2020-11-27 Zawarcie umowy o rejestrację akcji Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
2020-11-14 Raport miesięczny za październik 2020
2020-11-10 Rejestracja zmian statutu Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta
2020-10-14 PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
2020-10-14 PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI BALTICON S.A. (PLBLT0000013)
2020-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2020
2020-10-07 Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2020-10-07 Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2020-09-28 CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI BALTICON S.A. (PLBLT0000013)
2020-09-28 CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
2020-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2020
2020-09-07 TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI BALTICON S.A. (PLBLT0000013)
2020-09-07 TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-09-02 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BALTICON S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 28 czerwca 2019 roku BALTICON S.A. (PLBLT0000013)
2020-09-01 Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta na lata 2020-2023 Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-09-01 Powołanie członków Zarządu Emitenta na lata 2020-2023 Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-09-01 Zmiana adresu Emitenta Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-09-01 Uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmiany Statutu Emitenta Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-08-01 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku Balticon Spółka Akcyjna (PLBLT0000013)
2020-08-14 DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
2020-08-14 DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
2020-08-31 Raport miesięczny za lipiec 2020
2020-07-31 PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
2020-07-31 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-07-31 PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
ESPI 3/2020 2020-07-31 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2020-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2020
2020-06-14 Raport miesięczny za maj 2020
2020-06-08 Ankieta na temat polityki informacyjnej Balticon Spółka Akcyjna
2020-05-27 Terminy publikacji raportu rocznego skonsolidowanego grupy kapitałowej BALTICON S.A. za rok 2019 oraz pozostałych raportów skonsolidowanych
2020-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2020
2020-04-14 Raport miesięczny za marzec 2020
2020-04-01 Wpływ koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta
2020-03-14 Raport miesięczny za luty 2020
2020-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2020
2020-02-04 Utworzenie oddziału Emitenta w Niemczech
2020-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2019
2020-01-14 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku
2019-12-14 Raport miesięczny za listopad 2019
2019-11-14 Raport miesięczny za październik 2019
2019-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2019
2019-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2019
2019-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2019
2019-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2019
2019-06-28 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON SA, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku
2019-06-14 Raport miesięczny za maj 2019
2019-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2019
2019-04-14 Raport miesięczny za marzec 2019
2019-03-14 Raport miesięczny za luty 2019
2019-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2019
2019-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2018
2019-01-14 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku
2018-12-14 Raport miesięczny za listopad 2018
2018-11-14 Raport miesięczny za październik 2018
2018-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2018
2018-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2018
2018-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2018
2018-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2018
2018-07-02 Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta
2018-06-02 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku
2018-06-14 Raport miesięczny za maj 2018
2018-06-01 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2018-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2018
2018-04-14 Raport miesięczny za marzec 2018
2018-03-14 Raport miesięczny za luty 2018
2018-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2018
2018-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2017
2018-01-14 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku
2017-12-14 Raport miesięczny za listopad 2017
2017-11-14 Raport miesięczny za październik 2017
2017-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2017
2017-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2017
2017-08-14 Raport miesięczny za lipiec 2017
2017-07-13 Raport miesięczny za czerwiec 2017
2017-07-13 Naruszenie obowiązków informacyjnych przez Emitenta
2017-07-13 Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku
2017-07-13 Korekta raportu rocznego za 2016 rok
2017-06-29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2017-06-29 Zmiany Statutu Spółki
2017-06-29 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2017-06-14 Raport miesięczny za maj 2017
2017-05-14 Raport miesięczny za kwiecień 2017
2017-04-14 Raport miesięczny za marzec 2017
2017-03-14 Raport miesięczny za luty 2017
2017-02-14 Zawarcie dwóch umów dzierżawy z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
2017-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2017
2017-02-10 Nabycie istotnych aktywów – udziałów w spółce podporządkowanej
2017-01-24 Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS spółki zależnej Emitenta
2017-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2016
2017-01-14 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku
2016-12-14 Raport miesięczny za listopad 2016
2016-11-14 Raport miesięczny za październik 2016
2016-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2016
2016-09-14 Raport miesięczny za sierpień 2016
2016-08-12 Raport miesięczny za lipiec 2016
2016-07-14 Raport miesięczny za czerwiec 2016
2016-07-02 Naruszenie obowiązku informacyjnego
2016-07-02 Zawarcie aneksu do istotnej umowy dotyczącej sprzedaży akcji Emitenta
2016-06-30 Powołanie Członków Rady Nadzorczej
2016-06-30 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BALTICON S.A.
2016-06-14 Raport miesięczny za maj 2016
2016-06-02 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-06-02 Raport Roczny za 2015 rok
2016-05-30 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok
2016-05-25 Powołanie Członków Zarządu Emitenta
2016-05-16 Raport kwartalny za I kwartał 2016
2016-05-13 Raport miesięczny za kwiecień 2016
2016-04-14 Raport miesięczny za marzec 2016
2016-04-05 Powstanie dwóch nowych spółek powiązanych
2016-03-14 Raport miesięczny za luty 2016
2016-02-15 Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku
2016-02-14 Raport miesięczny za styczeń 2016
2016-01-29 Utworzenie dwóch oddziałów Emitenta
2016-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2015

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!