Kalendarium

Kalendarium

Zgodnie z Dobrymi Praktykami na rynku NewConnect w terminie do 14 dnia każdego miesiąca publikowane będą raporty miesięczne.

Kalendarium kwartalne ›
Kalendarium roczne ›

Kalendarium kwartalne

14.02.2020

za IV kwartał 2019 r.

14.05.2020

za I kwartał 2020 r.

14.08.2020

za II kwartał 2020 r.

16.11.2020

za III kwartał 2020 r.

Kalendarium roczne

29.05.2020

raport okresowy roczny za 2019 rok

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!