Aktualne przetargi

Sprawdź aktualne przetargi

26.01.2022 r. – OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ WOZÓW PRZEDSIĘBIERNYCH DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW (REACHSTACKER ORAZ EMPTY CONTAINER HANDLER) DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie Dostawcy wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) w ramach inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18, informujemy iż w dniu 26.01.2022 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.

 

Jako jedyna wpłynęła oferta firmy:

Cargotec Poland Sp. z O.O., ul. Metalowa 2, 73-102 Stargard

W związku z powyższym, dokumentacja Oferenta została sprawdzona pod kątem formalnym i został on wybrany na Dostawcę wozów przedsiębiernych oraz został zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym.

Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania zamieszczona została w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83495

16.12.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA NA DOSTAWĘ WOZÓW PRZEDSIĘBIERNYCH DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW (REACHSTACKER ORAZ EMPTY CONTAINER HANDLER) DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Dostawę wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. wraz ze świadczeniem usługi serwisu, dla projektu współfinansowanego ze środków UE.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja Zapytania Ofertowego – 16.12.2021 r.
• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie
• Termin zadawania pytań – 07.01.2021 r.
• Termin składania ofert – 18.01.2022 r., godz.: 08:00

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty lub wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl
lub
• w wersji elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w zakładce „OFERTY”

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/83495

Załączniki:
Zapytanie Ofertowe na dostawę RST i ECH
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Oferty
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy
Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia danych
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia danych_załączniki
Załącznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi
Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy
Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy urządzenia
Załącznik nr 6 do Umowy – Dane kontaktowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ SYSTEMU BRAMOWNIC W DWÓCH LOKALIZACJACH GDAŃSK KU UJŚCIU ORAZ GDAŃSK SUCHARSKIEGO.:”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN 29.10.2021

WYBRANY WYKONAWCA Nuuxe Radioton Sp. z o.o.

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Sucharskiego

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Ku Ujściu

Załącznik 2 – Oświadczenia oferentów

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 1 – Formularz oferty

Zapytanie-Ofertowe

Pytania i odpowiedzi nr1

Pytania i odpowiedzi nr2

ZAPYTANIE OFERTOWE NIEROZSTRZYGNIĘTE

NA DOSTAWĘ SYSTEMU BRAMOWNIC W DWÓCH LOKALIZACJACH GDAŃSK KU UJŚCIU ORAZ GDAŃSK SUCHARSKIEGO.:”

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – NOWY TERMIN 13.09.2021

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Sucharskiego

Specyfikacja Techniczna Systemu Bramownic Gdańsk Ku Ujściu

Załącznik 2 – Oświadczenia oferentów

Załącznik 3 – Wzór umowy

Załącznik 1 – Formularz oferty (1)

Zapytanie-Ofertowe

Zapytanie Oferenta odpowiedź

Zapytanie oferenta odpowiedź 2

Zapytanie oferenta odpowiedź 3

05.05.2021 r. – OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA II ETAPU

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych dla II Etapu robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18, informujemy iż w dniu 05.05.2021 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.
Najwyższą ilość punktów zdobyła oferta firmy:

Firma Budowlano – Drogowa MTM SA., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

W związku z powyższym, Oferent został wybrany na Wykonawcę Robót Budowlanych Etapu II oraz został zaproszony do podpisania umowy z Zamawiającym.
Informacja o wyniku rozstrzygnięcia postępowania zamieszczona została w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34793

25.03.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ ROBÓT BUDOWLANYCH – ETAP II

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Wykonawcę Robót Budowlanych dla II etapu projektu współfinansowanego ze środków UE.

 

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytania ofertowego – 25.03.2021 r.

• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie

• Termin składania ofert – 26.04.2021 r., godz.: 23:59

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl
lub
• w wersji elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w zakładce „OFERTY”

 

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/34793

 

Załączniki:
Załącznik nr 1_Formularz oferty
Załącznik nr 2_TPCR
Załącznik nr 3_Oświadczenia oferentów
Załącznik nr 4_Ślepy kosztorys

Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 5  Wzór umowy (aktualizacja 13042021)
Załącznik nr 5  Wzór umowy (aktualizacja 23042021)
Załącznik nr 6_Dokumentacja techniczna
Załącznik nr 7  Protokół Finansowy wraz z Protokołem Częściowego Odbioru Robót
Zapytanie ofertowe WRB

 

Pytania i odpowiedzi 13.04.2021
Pytania i odpowiedzi 19.04.2021
Pytania i odpowiedzi 23.04.2021
Dokumentacja wyjaśnienia 06.04.2021
Pytania i odpowiedzi 06.04.2021

19.02.2021 r. INFORMACJE O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż BALTICON S.A. zakończył procedurę wyboru Wykonawcy usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” nr  POIS.03.02.00-00-0051/18.
Publikacja wyboru Wykonawcy usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostępna jest w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860?sekcja=oferty

 

26.01.2021 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONAWCĘ USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wykonawcę usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu współfinansowanego ze środków UE.

 

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja zapytanie ofertowego – 26.01.2021 r.
• Termin składania ofert – 05.02.2021 r., godz.: 16:00

 

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej należy odesłać na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazany adres e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/26860

Załączniki:
Załącznik nr 1_Oświadczenie o spełnianiu wymagań
Załącznik nr 2_Wykaz usług
Załącznik nr 3_Wzór oferty
Załącznik nr 4_Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 5_Wzór umowy
Załącznik nr 6_Wykaz robót
Zapytanie ofertowe INI 012021

26.01.2022 r. – OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA DOSTAWĘ WOZÓW PRZEDSIĘBIERNYCH DO PRZEŁADUNKU KONTENERÓW (REACHSTACKER ORAZ EMPTY CONTAINER HANDLER) DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU

Szanowni Państwo,

 

W związku z zakończeniem postępowania na wyłonienie Dostawcy wozów przedsiębiernych do przeładunku kontenerów (Reachstacker oraz Empty Container Handler) w ramach inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, realizowanej przez BALTICON S.A. w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18, informujemy iż w dniu 26.01.2022 r. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert.

mapadotacji

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!