Przetargi

24.05.2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ DWÓCH CIĄGNIKÓW TERMINALOWYCH ORAZ DWÓCH NACZEP TERMINALOWYCH DLA TERMINALU KONTENEROWEGO BALTICON S.A. WRAZ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI SERWISU

AKTUALIZACJA 15.06.2022 r. – BALTICON S.A. informuje, że termin składania ofert został wydłużony do 30.06.2022 r. Opublikowano także odpowiedzi na pytania Oferentów.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, BALTICON S.A. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na Dostawę dwóch ciągników terminalowych oraz dwóch naczep terminalowych dla terminalu kontenerowego Balticon S.A. w Gdańsku wraz ze świadczeniem usługi serwisu.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania proszę kierować na wskazany niżej adres mailowy.

Postępowanie ofertowe przeprowadzone zostanie w oparciu o poniższe terminy:
• Publikacja Zapytania Ofertowego – 24.05.2022 r.
• Odpowiedzi na pytania – sukcesywnie
• Termin zadawania pytań – 10.06.2022 r., godz.: 16:00
• Termin składania ofert – 30.06.2022 r., godz.: 10:00

Ofertę należy przesłać:
• w wersji papierowej na adres:
BALTICON S.A., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
lub
• w wersji elektronicznej (skan kompletnej oferty lub wersja elektroniczna z podpisem kwalifikowanym) za pomocą poczty elektronicznej na poniżej wskazane adresy e-mail:
m.mikolajczyk@balticon.pl oraz biuro@balticon.pl
lub
• w wersji elektronicznej poprzez Bazę Konkurencyjności w zakładce „OFERTY”

Zapraszamy do składania ofert.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/110083

 

Załączniki (aktualizacja 24.06.2022 r.):

24062022 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

24062022 Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

24062022 Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń

 

Załączniki (aktualizacja 15.06.2022 r.):

15062022 Zapytanie Ofertowe na dostawę ciągników oraz naczep

15062022 Załącznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi

15062022 Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

15062022 Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

15062022 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – Ciągniki

15062022 Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – Naczepy

15062022 Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń

 

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe na dostawę ciągników oraz naczep

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Formularz Cenowy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – Ciągniki

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy – Naczepy

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych

Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego – Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych_załączniki

Załącznik nr 2 do Umowy – Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 3 do Umowy – Formularz Cenowy

Załącznik nr 5 do Umowy – Protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń

Załącznik nr 6 do Umowy – Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami.
Chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!